Symfony-Service Container( Servis Konteyner)

Sumeyye Turkmen
Dec 17, 2020

Servis konteynırlar adındanda anlayabileceğimiz gibi birçok servisin paketlenmiş hali.Mail için mailer,loglamak için loger gibi servisler kullanıyoruz. Konteynırda bunların hepsinin tek bir paket haline getirilmiş şekli. Bunun sayesinde istediğiniz servisi istediğiniz yerde çağırabiliyorsunuz.Biz bütün servislerimizi yazıyoruz ve konteynırda bulunuyor. Onceden code duplication(kod tekrarı) çok fazla oluyor.Centeralizing( merkezleştirmeyi )sağlıyor ve

--

--