SQL 6: IS NULL/IS NOT NULL-BETWEEN AND-IN/NOT IN

Sumeyye Turkmen
2 min readSep 19, 2019

Null olan veriler bulunarak işlem yapmak isteniyorsa IS NULL ,null olmayan verileri bularak işlem yapmak istiyorsak IS NOT NULL kullanılır.

Kullanımı:

SELECT kolonadi(lari) FROM tabloadi WHERE IS NULL kolonadi

Şimdi örneklerle açıklayalım.

Örnek 1:

Region sutünü belirtilmeyen çalışanları listeleyin.

Örnek 2:

Müşterilerden fax numarası olanları şirket adı ve fax numarası olarak listeleyin.

NOT:

Koşulun aksine göre filtlereme yapmak için WHERE NOT ifadesi kullanılabilir.

Örnek 3:

Fax numarasını vermeyen şirketleri listeleyin.

BETWEEN-AND koşulda herhangi bir aralık belirtmek için kullanılabilir. Aralık için verilen değerler dahildir. Her veri tipi için kullanılabilir.

Kullanımı:

SELECT kolonadi(lari) FROM tabloadi WHERE kolonadi BETWEEN aralıkbaşlangıcı AND aralıksonu

Örnek 1:

1952 ile 1975 yılları arasında doğan çalışanları listeleyin.

Örnek 2:

Alfabetik olarak janet ve robert arasındaki çalışanları listeleyin.

IN ve NOT IN birden fazla aynı tipte koşulu defalarca yazmak yerine kullanılabilir.

Kullanımı:

SELECT kolonadi(lari) FROM tabloadi WHERE kolonadi IN(koşul1,koşul2,koşul3….)

Örnek 1:

1950,1955,1960 yıllarında doğan çalışanları listeleyin.

Örnek 2:

Ünvanı Mr. ya da Dr. olmayan Amerikalı çalışanları listeleyin.

--

--