4 Temel OOP Prensibi

Sumeyye Turkmen
2 min readAug 28, 2019

OOP (Object Oriented Programming-Nesne Tabanlı Programlama /Nesne Yönelimli Programlama) için aşağıdaki 4 temel özelliğin gerçekleşmesi gereklidir.

1- Abstraction(Soyutlama)

2-İnheritance(Kalıtım)

3-Encapsulation(Kapsülleme)

4-Polymorphism(Çok Biçimlilik)

1-Abstraction(Soyutlama):

Detayların, karmaşıklığın azaltılması anlamına gelmektedir.Bir nesnenin neleri içermesi gerektiğine odaklanmayı ve önemli bilgileri gösterirken istenmeyen ayrıntıları gizlemeyi amaçlar. Büyük projelerde yapılan çalışmaların hepsini bilmek gereksizdir.Projelerin detaylarında kaybolmak yerine işlevleri göstermeye odaklanmak projeyi daha iyi anlamamızı sağlar.

2-İnheritance(Kalıtım):

Türkçe karşılığı ‘miras alma, kalıtım’dır. Inheritance; bir nesnenin özelliklerinin başka nesneler tarafından kullanılabilmesine olanak sağlar. Sınıflar arasında hiyearşik bir yapı kurabilmek için kullanılır. Inheritance bir sınıfın kendi özellikleri ve metotları yanı sıra kalıtım aldığım base(taban) sınıfın özellikleri ve metotlarına da sahip olabilmesidir.Ancak kalıtım alan sınıf herhangi bir özellik veya metoda sahip olmasa da olur.

3-Encapsulation(Kapsülleme):

Bir varlığı bütün olarak ele almak ve varlığın yapısını dışarıyla oluşabilecek sonuçlara karşı korumayı amaçlar.Bu mekanizma hakkında genel fikir basittir. Bir nesnede dışarıdan görünmeyen bir özelliğiniz varsa ve erişimi sağlayan yöntemlerle bir araya getirirseniz, belirli bilgileri gizleyebilir ve nesnenin iç durumuna erişimi kontrol edebilirsiniz.

4-Polymorphism(Çok Biçimlilik):

Genel olarak, birçok biçimde görünme yeteneği.OOP(Nesneye yönelik programlama)’da, polimorfizm, bir programlama dilinin veri türüne veya sınıfına bağlı olarak nesneleri farklı şekilde işleme yeteneğini ifade eder.Daha spesifik olarak, türetilmiş sınıflar için yöntemleri yeniden tanımlama yeteneğidir. OOP’de polimorfizmin en yaygın kullanımı, bir alt sınıf nesnesini belirtmek için bir üst sınıf referansı kullanıldığında ortaya çıkar.

--

--